Embed

Öğretmen-öğrenci iletişimi nasıl olmalı?

       Okul çağı çocuğun aile yuvasından dışarı çıkıp dünyaya açıldığı toplumsal çevreye katıldığı ilk yerlerden biridir. Okula gelene kadar, çocuğun dünyasında anne-baba birinci rol modelken; okul hayatına başlamayla birlikte, öğretmen anne babanın yerini alacaktır.

Bu noktadan hareketle, öğrencilerinizle iyi ilişkiler kurmaya özen göstermeliyiz. Çünkü öğrencilerin öğretmenlerini sevmeleri ile derslerinde ki başarının arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim amaçlarına ulaşılması açısından derste öğrenilenler kadar öğrencilerle kurulacak olan ilişkilerde önem kazanmaktadır.

Öğretmenler olarak, öğrencilere karşı göstereceğimiz tutum ve davranışlarında kuracağımız iletişim biçiminde birtakım hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir.

 

Öğrencinin Yansıttığı Kişiliği Kabul Etmeliyiz.

Öğrencilerimizin hatalı yönleri olabilir. Bu hatalara dayalı olarak öğrenciye tahammül etmek zor olabilir. Ancak öğrencinin size karşı yansıtmış olduğu kişiliği kabul ettiğinizde sizleri dinlerler. Eğer öğrencilerinize yönelik eleştirileriniz varsa ve hatalarını düzeltmeye yönelik çabalarınızda, onlara yönelik kuracağımın en etkili iletişim yolu mutlaka onların olumlu davranışlarını, olumlu yönlerini, özelliklerini fark ederek, vurgulamak olmalıdır.

Öğrencilerimizi Asla Utandırmamalıyız.

Öğrencilerinizin suçları, hataları ne olursa olsun sınıf veya herhangi bir topluluk önünde onları utandırdığımızda veya teşhir ettiğimizde aramızda kurulu olan köprüleri yıkabiliriz. Bu nedenle bu hususlara dikkat etmeli, öğrencilerimizi uyarmamız gereken noktalar olursa bunları birebir paylaşmalıyız. Unutmayalım ki öğretmenlerimizin asıl görevleri öğrencilerin hatalarını yakalamak değil doğrularını yakalamaktır.

Öğrenciler Arasındaki Sosyal İletişimi Güçlendirmeliyiz.

Öğrencilerinize bize ve arkadaşlarına yardımcı olabilecekleri fırsatlar yaratmak, onlarla sosyal iletişim kurmayı önemsemek ve arkadaşları ile aralarında kuracakları sosyal ilişkileri teşvik etmek gerekir.  Böylece öğrencilerinize kendisinin önemli olduğunu hissettirmiş olup aynı zamanda kendisine olan güvenini de kazanmasını sağlarız.

Öğrencilerimizi İyi ve Doğru Dinlemeliyiz.

Bütün insanlar söyleyeceklerinin önemli ve kendilerine özgü olduğuna inanırlar. Bu sebeple öğrencilerimizin söylediklerini dinleyin ve hatta ona kendi söylediklerini geri bildirimlerde bulunarak tekrarlayın. Böylece anlamış olduğunuzu açıkça belirtmiş olursunuz. Bu iletişim sonunda onlarında sizin söylediklerinize önem verme ihtimalleri artar.

Öğrencilerimize Ne Kadar Kızarsak Kızalım Onların Kalıcı Kişilik Özelliklerine Atıfta Bulunmamalıyız.

Çocuklar gelişimlerinin gereği olarak pek çok şeyi eksik ve hatalı yapabilirler. Bu durum hem gelişimin hem de eğitimin doğası gereğidir. Eğer onlardan her şeyi doğru yapmalarını beklersen eğitimin mantığına aykırı bir istekte bulunmuş oluruz.

  Bazı çocuklar özellikle zor çocuk olabilir. Ancak çocuklar hangi davranışlarda bulunurlarsa bulunsunlar onların kalıcı kişilik özelliklerine yönelik, hakaret ve lakaplarda bulunmamalıyız. Sen kalın kafalısın, geri zekalı mısın, salak……vb. ifadeler çocuklarımızın kalıcı kişilik özelliklerine yönelik olarak söylenmiş ifadelerdir. Bu durum tüm çocukları olumsuz etkileyecektir. Bu tarz ifadeler çocukların kendilerine olan öz saygılarının düşmesine, akademik başarısızlığın artmasına ve sosyal ilişkilerinde bozulmaya yol açar. Ayrıca çocuğun öğretmene karşı duyduğu saygı ve sevginin azalmasına da neden olur.

  Tüm bu durumlar öğretmen ve öğrenci arasındaki etkili iletişimi olumsuz etkileyeceğinden eğitimin kalitesini de olumsuz etkileyecektir.

 Özetle biz öğretmenler olarak öğrencilerimizi önemsemeliyiz. Onların her birinin farklı özellikleri ve farklı ihtiyaçları olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Öğrencilerimizin ilgi yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda bir eğitim planlamak, çocuklarımızın sadece akademik olarak değil, sosyal, fiziksel, duygusal olarak da tam bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !